Nyheter

Nyheter

Pakistanere i Norge føler seg like diskriminert på arbeidsmarkedet som før terroristangrepet 22. juli 2011, viser en ny artikkel publisert i British Journal of Sociology. Jon Rogstad er medforfatter sammen med blant andre Gunn Elisabeth Birkelund fra Universitetet i Oslo.  

Kun hvert femte selskap har ansatterepresentanter i styret. Mens styret har blitt viktigere, har fagbevegelsens oppmerksomhet om styreplassene forblitt lav, skriver Inger Marie Hagen i denne kronikken.

Alle er enige i at dagens flyktningpolitikk ikke fungerer optimalt. Men hva er egentlig alternativene? Fafo arrangerte halvdagskonferanse der migrasjonsforskere og samfunnsdebattanter diskuterte dilemmaene, begrensningene og mulighetene som ligger i ulike alternativer for asyl- og flyktningpolitikk i Europa.

Fafo skal bistå Arbeidstilsynet med intern seniorpolitikk.Oppdraget inngår i prosjektet «Oppdatert! Ikke utdatert». Anne Inga Hilsen skal blant annet kartlegge hva slags kompetanse og erfaring seniorene har som det er viktig å ta vare på, og hvilken betydning alder har for arbeidsutførelsen.

Fafo har undersøkt rekrutteringspraksisen i fem statlige virksomheter. Det kan hevdes at staten bør gå foran som en rollemodell, men funnene i rapporten leder til spørsmål om dette faktisk er tilfellet. Hvilke kvalifikasjoner legger arbeidsgivere vekt på i ansettelser, og hvordan arbeider de for å sikre like muligheter for arbeidssøkere med forskjellig bakgrunn? Rapporten ble presentert på et direktesendt seminar 23. januar. 

Tove Midtsundstad (bildet) og Anne Inga Hilsen er sammen med Ingrid Sivesind Mehlum (STAMI) norske bidragsytere til en litteraturgjennomgang av nordisk forskning i en TemaNord-rapport. Den viser at arbeidsmiljøet er spesielt viktig for å redusere risikoen for tidligpensjonering. Rapporten bygger på nasjonale rapporter, se Fafo-paper 2017:09 The impact of the working environment on work retention of older workers.

<<  71 72 73 74 75 [7677 78 79 80  >>