Nyheter
Både Fafo, Nova og Nordlandsforskning har erfaring med å gjennomføre surveyer til ulike grupper med funksjonsnedsettelser. En utfordring er lav svarprosent, og skjevheter i svarrate på tvers av kjønn og diagnosegrupper. Dette har konsekvenser for kunnskapen man får. Fredag 28. april samles forskere fra de tre forskningsinstituttene til et felles metodeseminar om problematikken. I etterkant ønsker forskerne å bringe sentrale organisasjoner med i diskusjonen. Seminaret arrangeres som en del av Forum for innovasjon i velferd FIVE (Fafo) i samarbeid med NOVA.

I denne rapporten sammenstiller vi skandinavisk forskning til en kunnskapsstatus om det som anses for å være et bekymringsfullt fravær i skolen. Vi går gjennom årsaker og utbredelse av høyt fravær i Norge og hva forskning sier om mottiltak. Vi drøfter også hvilke begreper som brukes på feltet, hvilke signaler de kan gi om hva som oppfattes som årsaker til fraværet – samt relevante tiltak.

14. april 2023
Små fisk er en viktig del av kostholdet i Ghana, og selv om små fisk i utgangspunktet er næringsrik mat, er feilernæring et problem i landet. Fafos Anne Hatløy bidrar i et forskningsarbeid som ser nærmere på nettopp dette saksområdet, presentert i to artikler.

‣ Les mer

Tove Midtsundstad er blant de fem gjesteredaktørne i en internasjonal journals spesialnummer om hvordan gode arbeidsforhold kan sikre at eldre arbeidstakere kan stå lenger i jobb. Midtsundstad har også bidratt til en innledende artikkel om tematikken.

20. mars ankom en delegasjon lærere fra Romania Oslo. I fire dager skal de lære om norske erfaringer og modeller for å hindre elevfrafall, med Fafo som vertskap. Under besøket vil lærerne og forskerne gjeste flere skoler i Oslo.

‣ Les mer om prosjektet

Denne engelskspråklige rapporten tilbyr en oversikt over skolefrafall og høyt fravær i Norge, først og fremst når det gjelder elever i grunnskolen. Fokuset er på de regler og tiltak som er iverksatt for å øke oppmøtet og sikre at elevene fortsetter og fullfører skolegangen. Publikasjonen fungerer som bakgrunnsinformasjon for det felles norsk-rumenske prosjektet «Inclusive Education for Children and Young at Risk» (NOROC).

‣ Les mer og last ned notatet

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>