Nyheter
Det har lenge vært et mål for LO og forbundene å rekruttere flere kvinner til verv og posisjoner i fagbevegelsen. Arbeidet ser ut til å bære frukter. Kvinner er blitt langt mer villige til å påta seg verv – særlig på lokalt nivå, ifølge en undersøkelse blant LOs tillitsvalgte.

I denne rapporten diskuteres kvinnelige tillitsvalgte og deres tillitsvalgtkarrierer med utgangspunkt i målet om økt representasjon av kvinner i verv. Viktige spørsmål er hva som kan bidra til at kvinner vil påta seg høyere verv, og om det er særlig utfordringer knyttet til kvinners vei inn i lederverv og verv på høyere nivå. Undersøkelsen er gjort blant tillitsvalgte i Fellesforbundet og Handel og Kontor i Norge, og er basert på spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer.

‣ Les mer og last ned rapporten

‣ Faktaflak som oppsummerer rapporten

‣ Arbeidslivet.no: Artikkel som oppsummerer deler av rapporten

‣ Faktaflak: Kvinners representasjon i LO og forbundene 2022

Etter 2020 er arbeidsgivere pålagt å arbeide mer aktivt for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering på arbeidsplassene – i samarbeid med ansattes representanter. Ifølge en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte ser det ut til at kun et mindretall av arbeidsplassene følger opp kravet.

Fafos Maria Gussgard Volckmar-Eeg er, sammen med Professor ved Universitetet i Stavanger, Anders Vassenden, nominert av Tidsskrift for samfunnsforskning til Universitetsforlagets hederspris Årets tidsskriftartikkel. De er nominert for artikkelen «Et flipperspill i velferdsstaten: Innlåsing av innvandrere med «språkutfordringer» i NAV». 

Under pandemien engasjerte myndighetene frivilligheten for å klare å få kriseinformasjon ut til innvandrerbefolkningen. Basert på en Fafo-rapport, advarer forskerne i denne kronikken om at dette er en sårbar metode som også reiser en del prinsipielle spørsmål. Alt dette bør man finne ut av, vektlegger de. – Kanskje er koronapandemien under kontroll, men én ting er sikkert: Før eller siden kommer nye kriser som krever umiddelbar mobilisering for å nå hele befolkningen.

‣ Les kronikken på Dagsavisen.no

‣ Fafo-rapport: «Informasjon til innvandrerbefolkningen i krisetid»

I slutten av april går en konferanse av stabelen på Sentralen i Oslo der det skal diskuteres hvordan flere med funksjonsnedsettelser og døve kan jobbe som kunstnere, og hvordan kunsten og kulturlivet kan gjøres rikere og mer tilgjengelig. Fafos Terje Olsen lanserer en ny rapport i samarbeid med Elen Øyen og Tone Pernille Østern fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

<<  1 [23 4 5 6  >>