Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

5. og 6. september var Europas forskere innen arbeidsliv og arbeidsmarked samlet på en konferanse i regi av den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, denne gang i Dusseldorf i Tyskland. Her deltok også totalt tolv Fafo-forskere.

Rundt en fjerdedel av alle paper til ILERA-kongressen handler om ny teknologi. På dette området bidro Fafos Kristin Jesnes, Johan Røed Steen og Sigurd M. Oppegaard med seminarledelse, forskningsinnlegg og papers. Fafos bidrag spente ellers over en lang rekke tema.

Fafos Anne Inga Hilsen gjestet NRK P1+-programmet «Holm» denne uka. Intervjuet handlet om hvordan det er å bytte jobb når du er senior, altså 50 år eller eldre. Hilsen oppsummerer her kunnskapen om dette, deriblant fra egen forskning, og kommer med noen gode råd til hva man da bør tenke på og være klar over.

I en artikkel i Norsk veterinærtidsskrift oppsummerer Mona Bråten en undersøkelse av seksuell trakassering i jobb- og studiesammenheng blant veterinærer. 22 prosent av yrkesaktive og pensjonister oppgir at dette har rammet dem. Unge kvinner er mest utsatt (29 prosent), men problemet rammer også 5 prosent av mannlige veterinærer, påpeker hun. Mest utsatt er også veterinærer som jobber i utadrettet virksomhet – i møte med dyreeier, ute på tilsyn eller på kontroll med slakterivirksomhet.

Vår måte å organisere arbeidsmarkedet på ser ut til å stoppe digitale plattformers forsøk på å løsrive seg helt fra arbeidsgiveransvar og tariffavtaler. Like fullt: Lav inntekt og små kontrakter er normen. Les intervjuet vårt med Kristin Jesnes, basert på en vitenskapelig aritkkel om emnet.

Små og mellomstore industribedrifter i Hordaland synes det er utfordrende å finne riktig størrelse på grunnbemanningen, ifølge denne kartlegging av bedriftenes bemanningsstrategier. På grunn av uforutsigbare markeder og store svingninger i bemanningsbehovet mener bedriftene bruk av innleie i perioder er viktig. Samtidig kan innleie føre til at bransjen i større grad blir preget av en todeling: en kjerne av fast ansatte med relativt trygge jobber, mens innleide og midlertidige vil stå i en mye mer usikker situasjon.

Rundt 30 digitale plattformer tilbyr seg å være mellomledd for kjøp og salg av høyutdannet arbeidskraft i de nordiske landene. Forskere fra blant annet Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse ser i denne rapporten på bruken av slike plattformer i Norden. Selv om fenomenet ennå er lite, forventer de vekst i tråd med ønsket om outsourcing av oppgaver og ønske om fleksibiliteten som en slik form for innleie tilbyr. Rapporten er bestilt av Nordic Innovation og fem akademiker-organisasjoner i de nordiske landene.

<<  1 [23 4 5 6  >>