Nyheter

Sofie Høgestøl og Eirik Bergesens podkast Det store bildet går som direkteversjon tirsdag kveld under Arendalsuka. Der lanseres Fafos nye bok Ulikhetens drivere og dilemmaer. Flere av bokens kapitler danner utgangpunkt for diskusjoner med Fafos forskere Kristin Alsos, Anne Mette Ødegaard, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum og Hanne Kavli.

Tradisjonen tro seiler Fafo inn til Langbryggen i Arendal i august. Fafobåten eller MS Lofoten vil mandag 14. august og tirsdag 15. august by på foredrag, debatt og samtaler på to scener ombord. I tillegg har vi som vanlig en løpende forskerstafett på trossedekket.Vi har samlet alle våre arrangementer på en egen side for å gjøre det enklere for deg som vil se hva vi har å by på ombord i Fafobåten i 2023. 

En langvarig politisk og økonomisk krise, forverret av eksplosjonen i Beirut havn, covid-19-pandemien og den globale matkrisen, har ført til en voldsom nedgang i Libanons økonomi av en karakter som normalt kun assosieres med konflikt eller krig. I denne situasjonen er det store antallet syriske flyktninger spesielt sårbare, og de har blitt syndebukker i en populistisk politisk diskurs.

Et policy brief fra Fafo presenterer de viktigste konklusjonene fra en studie gjennomført blant syriske flyktninger i Libanon i november 2022. Det er også basert på en rekke forskningsprosjekter om syriske flyktninger i Libanon som startet i 2013, og feltarbeid utført i november 2022, samt andre rapporter og studier om den syriske befolkningen i Libanon.

Forskningsrådet har tildelt 47 millionar kroner til fire nye prosjekt for inkludering i arbeidslivet. Ett av disse prosjektene skal gjennomføres av Fafo ved prosjektleder Anne Hege Strand. Prosjektet Engaging workplaces: a social partnars perspective on youth activation skal skaffe ny kunnskap om hvordan sårbare unge arbeidssøkere kan sikres varig arbeid. Fafo-forskere som er med på prosjektet er Elias Nosrati, Jørgen Svalund, Bjorn Dapi og Elin Svarstad. I tillegg deltar Marthe Rønning fra SSB og Elisabeth Fevang fra Frisch. LO og NHO Service og Handel er samarbeidspartnere. 

En ny delrapport gir en oversikt over ulike måter barnehager organiserer hverdagen på.  Barnehageloven og rammeplanen for barnehagen definerer rammer for barnehagens organisering, kompetansesammensetning og hvilke oppgaver de ulike personalgruppene skal ha. Men innenfor disse rammene står barnehagene nokså fritt til organisere seg. Etter barnehageforliket i 2003 har barnehagene blitt større, med færre små og familiebarnehager. Barnehager flest er organisert som tradisjonelle avdelingsbarnehager, mens et mindretall av barnehagene er organisert som basebarnehage. Selv om det er stor variasjon i størrelse og eierskap mellom barnehager, ser det ut til at organiseringen av barnehagehverdagen i større grad er preget av likhet enn variasjon på tvers av barnehagetypene.

En ny Fafo-rapport «Vikarbruk i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester» viser at en stadig større andel av tjenestene innen helse og omsorg drives med «flyktig» arbeidskraft. Innleie utgjør 20 prosent av arbeidskostnadene mens bruken av vikarbyrå står for 2 prosent. Mange fast ansatte jobber i stillinger som er mindre enn 25 prosent.

Rapporten er blitt til i samarbeid mellom Fafo, Samfunnsøkonomisk Analyse AS (SØA) og Agenda Kaupang AS (AK). Den er skrevet av Leif E. Moland fra Fafo (prosjektleder) og Maja Tofteng fra SØA. Astrid Nesland fra AK har bistått med regnskapsanalyser.

<<  1 [23 4 5 6  >>