Nyheter

Nyheter

Koronaepidemien preger arbeidsinnvandring og arbeidsinnvandrere på mange ulike måter. Manglende ledighetstrygd og spørsmål om arbeidsgiveres forhold til karanteneregler og smittevernet er sentrale spørsmål. Og hva er de menneskelige konsekvensene av å bli sett på som et problem? Fafo Østforum inviterer til debatt med representanter for fagbevegelse, Arbeidstilsynet, Kirkens Bymisjon og arbeidsinnvandrerne selv.
Elever med fraværsutfordringer og elever som lå bakpå faglig, ble hardest rammet da skolene stengte. Les kronikken som stod på trykk i Klassekampen 20. mars.
Hvordan fungerer det norske systemet for lønnsdannelse? Tirsdag 16. mars gjestet Kristine Nergaard NRK Debatten for å gi en introduksjon til årets mellomoppgjør. Hun gjestet nylig også Dagsnytt 18 for en lignende debatt.

Dette er den andre rapporteringen fra Fafos følgeevaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og rehabiliteringstilbudet Steg for Steg. Evalueringen pågår i perioden 2018–2021. Dette notatet tar for seg Steg for Steg i Oslo og Bergen, samt de gatenære tilbudene Varmestua i Fredrikstad og det boligsosiale arbeidet ved Kontaktsenteret i Oslo.

Opptaket av Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse 9. mars er åpent tilgjengelig. Blant de fem innlederne finner vi to Fafo-forskere: Kristin Alsos, som dykket ned i de forskjellige utfordringene den nordiske modellen møter i fremtidens arbeidsliv, og Inger Marie Hagen, som utfordret alle parter i trepartsmodellen til å tenke nytt, og vise offer- og kompromissvilje i utviklingen av grønne tariffavtaler.
12. mars 2021

Onsdag 10. mars døde Per Kleppe, 97 år gammel. I sin svært aktive pensjonisttilværelse hadde Kleppe i mange år kontorplass ved Fafo og han deltok både i det faglige og det sosiale. Kleppe skrev Fafo-rapporter og bidro i forskningsprosjekter. Han var også aktiv deltaker i Fafos seminarer og debatter. Per Kleppe beriket våre liv og det var med tristhet, men også mange gode minner, vi mottok nyheten om hans bortgang.

<<  1 [23 4 5 6  >>