Nyheter
Kronikk av Tone Fløtten og Sissel Trygstad fra Klassekampen torsdag 9. juni. Gjengis her med tillatelse.

Utdanningsnytt presenterer et bredt intervju med forskningsleder Anna Hagen Tønder. Her diskuterer hun yrkesfagenes situasjon i Norge, samt forteller om sin egen historie – inkludert permisjonsoppholdet på Møbelsnekkerskolen på Mysen.

Onsdag la Rådet for psykisk helse frem rapporten Psykisk oppvekst – barn og unges psykiske helse i oppvekstløpet og rapporten beskrives som den eneste norske kunnskapssamlingen i sitt slag. Rapporten består av 45 nye artikler der Fafos Tone Fløtten har skrevet om fattigdom og ulikhet i oppveksten. Rapporten er tilgjengelig via et eget nettsted psykiskoppvekst.no

En ny Fafo-rapport fra Tove Midtsundstad gir en bred oversikt over pensjoneringsadferd og arbeidstilpasning etter fylte 60 år i privat sektor. Datagrunnlaget er en surveyundersøkelse blant fem kohorter arbeidstakere og pensjonister i privat sektor født i 1947, 1950, 1952, 1954 og 1957. Undersøkelsen ble gjennomført vinteren 2021 og omfatter 2500 personer. 

Et nytt notat fra Fafos Elin Svarstad og Bjorn Dapi analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder i året 2020. De kartlegger hvor mange i hvert av de allmenngjorte områdene som har en timelønn under, på/rett over, og over de allmenngjorte minstelønnssatsene i de relevante tariffavtalene. 

I 2018 lanserte Bufdir to digitale læringsressurser. «Jeg vet» er rettet mot barn og unge og skal øke deres kunnskap om temaene vold, overgrep og mobbing. «Snakkemedbarn.no» skal styrke voksnes kompetanse i å samtale med barn om vold og overgrep. Dette er delrapport 2 i en følgeevaluering, og tar for seg implementeringen av ressursene.

‣ Les mer og last ned rapporten

<<  1 [23 4 5 6  >>