Nyheter

Nyheter

2020 er det fjerde og siste året av opptrappingsplanen for rusfeltet. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Fafo, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos, fulgt arbeidet med planen og presentert årlige statusrapporter. Årets rapport viser at det er en positiv utvikling på flere sentrale områder i opptrappingsplanen – selv om det fortsatt er noen utfordringer og behov for videre satsning.

Gir tid og ressurser til å forske grundig på koronapandemiens effekter på den nordiske modellen, samt livsløpene til barn av innvandrere.

I 2017 skjedde en viktig hendelse i det muslimske landskapet i Norge. Etter en langvarig intern konflikt, ble Islamsk Råd Norge – paraplyorganisasjonen som i nesten tretti år hadde representert norske moskeer overfor myndighetene og andre norske organisasjoner – delt i to. Hvem skulle etter dette representere moskeene og muslimene overfor det norske samfunnet?

Denne rapporten tar for seg partsamarbeid og arbeidstakerorganisering i Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift), basert på en spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter og analyse av registerdata. Gjennomgangen viser at organisasjonsgraden blant arbeidstakerne er høy, anslagsvis 73 prosent, noe lavere enn i offentlig forvaltning, men høyere enn i offentlige eide virksomheter for øvrig. Partssamarbeidet er formalisert i et flertall av virksomhetene, og blir sett på som fungerende og verdifullt blant en majoritet av lederne. Forfattere: Kristine Nergaard og Jørgen Svalund.

Både sett fra satellitter og bakken har luftforurensningen i Kina vært et åpenbart problem. Ny doktoravhandling utforsker hvordan dette også kan avmåles i endrede holdninger i den kinesiske befolkningen.

Er arbeidsretten i de nordiske landene klar for framtidas arbeidsliv? Ny teknologi og nye arbeidsformer setter allerede etablerte strukturer under press, men ekspertene mener det er lys i tunnelen, skriver Arbeidslivetinorden.org. Artikkelen er basert på blant andre Marianne Jenum Hotvedts innlegg på en konferanse bygd på det Fafo-ledede prosjektet Nordic Future of Work.

<<  1 [23 4 5 6  >>